Adjunct- Scheikundige

Amsterdam
Posted 2 years ago

Functieomschrijving

Je ziet toe op de veiligheid, de continuïteit van de havenactiviteit en het milieu. Hiervoor doe je vaststellingen en interpreteer je bronnen in verband met lucht en/of waterverontreinigingen (o.a. e-nose netwerk, persoonlijke meettoestellen, informatie van hulpdiensten…). Je neemt waar nodig gepaste maatregelen om de fysieke integriteit van de medewerkers optimaal te garanderen.
Bij incidenten of rampen in het havengebied (o.a. lekkende containers met gevaarlijke producten, lucht- en waterverontreiniging, brand of een ander voorval aan boord van een zeeschip of op een terminal) ben je in afwezigheid van de incidentenmanager het eerste aanspreekpunt voor externen, en dan vooral de hulpdiensten/gemeentelijke calamiteitenambtenaar. Je zorgt, in samenspraak met de hulpdiensten, voor een correcte en snelle interne en externe communicatie om de risico’s tot een minimum te herleiden. Bij ernstige incidenten/calamiteiten verwittig je de havenkapitein en sta je deze bij in de communicatie tussen alle betrokken partijen (o.a. hulpdiensten/crisiscel, het algemeen coördinatiecentrum en de dokmeester-werkleider) en de verdere afhandeling.
Afhankelijk van de werklast en aan de gang zijnde incidenten sta je de collega scheikundigen in dagdienst bij. In hun afwezigheid zie je toe op de correcte behandeling van de aanvragen voor las – en brandvergunningen voor specifieke werkzaamheden op zeeschepen in het havengebied en zorg je ervoor dat alle procedures voor gevaarlijke goederen opgevolgd worden. Je rapporteert alle vastgestelde overtredingen van de gemeentelijke havenpolitie verordeningenop milieugebied aan de havenkapitein en stelt een voorstel op tot proces verbaal. Tot slot teken je mee de procedures uit om steeds een correcte informatiedoorstroom te kunnen garanderen en verschaf je opleiding en advies aan havengebruikers.
Je wordt tewerkgesteld in een vol continudienst (24/7 in shiften van 12u: nachtsift van 8u.-20u. of …

Profiel

– Je beschikt over een bachelordiploma, bij voorkeur in scheikunde of je bent gelijkwaardig door relevante ervaring of je bent werkzaam bij het Havenbedrijf Antwerpen in minstens klasse 3
– Je hebt een grondige kennis van algemene organische, fysische scheikunde (producteigenschappen, interpretatie gevarenkaarten, productieprocessen e.d) en analytische scheikunde (instrumentale analyse)
– Je hebt ervaring met het uitvoeren van metingen van gevaarlijke dampen en gassen en een basiskennis statistiek
– Je hebt kennis van de reglementering met betrekking tot de behandeling van gevaarlijke goederen in de haven, de reglementen van de Beneden-Zeeschelde (politiereglement/scheepvaartreglement), gemeentelijke havenpolitieverordeningen, en de dienst- en informatienota’s voor havengebruikers
– Je bent in het bezit van een VCA attest
– Je denkt proactief en je gaat probleemoplossend te werk
– Je communiceert vlot in het Nederlands, Engels en Frans (Duits is een plus)
– Je bent niet alleen analytisch ingesteld, maar je kan ideeën en inzichten ook op een overtuigende manier overbrengen zowel schriftelijk als mondeling
– Je bent vertrouwd met de gangbare kantoortoepassingen
– Onregelmatige werkuren en weekendwerk vormen geen probleem

Jobgerelateerde competenties

  • Vanuit de uitvoeringsplannen de technische, materiële en financiële middelen bepalen De werkmethodes optimaliseren

Job Features

Salary$85,000

Apply Online